Çocuk diyetisyeni Şengül Üre:
Okula götürülecek yiyecekler
miktar ve besin değeri yönün
den yeterli ol­malıdır.
Evde tüketilen yiyeceklerle okulda yenecek
olanlar bir bütün olarak de­ğerlendirilmelidir.
Çocuğun bir günde,  miktar ve
çeşitte be­sin alması sağlanmalı, bu yiyecekler
üç ana öğüne dengeli şekilde bölüştürülmelidir.
Öğün aralarında, esas öğünde yemesini önlemeyecek
miktarda yiyecek verilebilir.
   Bu, süt, meyve, meyve sulan gibi yiyecekler olabilir.
Çocuklara verilen besin
miktarlarının ortalama olduğu, her çocuğun ihtiyacının
biraz de­ğişiklik göstereceği unutulmamalı, sağlıklı
büyüyen çocuklar daha çok yemesi için zorlanmamalıdır.
Okula götürmesi için çocuğa verilecek yiyecekler,
her çocuğun alamayacağı, öteki öğrencilerin i
mreneceği pahalı ve gösterişli olmamalıdır.
Ayrıca, kokacak, başkalarını rahatsız edecek besinler
seçilmemelidir. Bu konularda çocuk aydın­latılmalıdır.